Log in

BusinessMonitor Logo

Veiligheidspiramide evalueert volledig digitaal met CursusMonitor

Branche:

Opleidingsinstituten

Oplossing:

CursusMonitor

Koppeling:

ChainWise
Veiligheidspiramide logo

Voor Veiligheidspiramide is een volledig op maat gemaakte toepassing van de CursusMonitor ontwikkeld. Omdat alle functionaliteiten die Veiligheidspiramide wenste standaard beschikbaar zijn in het onderzoeksplatform kon deze toepassing tegen lage kosten en snel gerealiseerd worden.

Veiligheidspiramide wilde de hoge respons van de schriftelijke evaluaties behouden, maar alle handmatige werkzaamheden automatisch uit laten voeren. De CursusMonitor maakt dit mogelijk. Deelnemers gaan aan het einde van iedere training op hun mobiele telefoon naar een evaluatieformulier en vullen direct de evaluatie in. De resultaten zijn realtime beschikbaar in het online rapportagedashboard.

Over Veiligheidspiramide

Veiligheidspiramide richt zich op veiligheid in de volle breedte. Veiligheidspiramide werkt bij voorkeur met incompany. Hierbij kan de training helemaal worden afgestemd op de situatie en wensen van de opdrachtgever.

Het team van Veiligheidspiramide is samengesteld uit mensen die decennia lang ervaring hebben in het organiseren en geven van opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid. De praktische en slagvaardige aanpak zorgt voor een hoge waardering door klanten en deelnemers.

De oplossing

De evaluaties voerde Veiligheidspiramide nog uit met schriftelijke formulieren die werden gescand en ingevoerd. Deze manier van evalueren kende nog behoorlijk wat arbeidsintensieve en dus tijdrovende stappen. Hiernaast wil Veiligheidspiramide het evaluatieproces voor de deelnemers en trainers ook zo gemakkelijk als mogelijk maken. Hiertoe diende ook een koppeling te kunnen worden gemaakt naar de planningsomgeving van ChainWise.

Kortom Veiligheidspiramide zocht naar een evaluatiesysteem met de volgende specificaties:

– Volledige integratie met Planningsomgeving (ChainWise)
– Eenvoudig en snel voor zowel trainer als invuller te gebruiken
– Hoge respons op evaluatie
– Snel kunnen reageren op eventuele klachten
– Rapportages automatisch naar docenten versturen

De vraagstelling

Veiligheidspiramide hanteert een zeer compact evaluatieformulier. De vraagstelling is volledig afgestemd op het invullen op een klein scherm. Deelnemers kunnen binnen 2 minuten het volledige formulier invullen en inzenden. Deelnemers aan trainingen geven aan deze manier van evalueren als prettig en professioneel te ervaren.

Veiligheidspiramide_vragenlijst

De rapportage

De resultaten worden interactief gerapporteerd waardoor direct na het invullen de rapportage al beschikbaar is. Het dashboardrapport biedt uitgebreide mogelijkheden om de rapportage per training, trainer, locatie, periode etc. uit te splitsen.

In grafieken, tabellen en een speciaal toegepaste Journeygrafiek worden de belangrijkste resultaten overzichtelijk gepresenteerd. Het is zelfs mogelijk om op de antwoorden op de open vragen door te klikken en naar het volledige interview te gaan. Van de individuele deelnemers worden geen persoonskenmerken opgeslagen waarmee het systeem voldoet aan de eisen die de wetgeving hieraan stelt.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het dashboard. Het betreft hier een demo met fake data.

Veiligheidspiramide_dashboard

Koppeling met ChainWise

Chainwise logo

De koppeling van de CursusMonitor met ChainWise zorgt ervoor dat per opleidingsmoment een unieke code wordt gegenereerd waarin de unieke kenmerken van de specifieke opleiding worden verwerkt.

Trainers zien direct welke code zij aan deelnemers door kunnen geven. De unieke code per opleidingsmoment wordt door de trainer in de laatste sheet van de presentatie verwerkt. Deelnemers wordt verzocht om met hun mobiele telefoon naar Evaluaties.nu te navigeren.

Deelnemers kunnen eenvoudig en snel met hun mobiele telefoon de evaluatievragen invullen. De respons is over het algemeen hoog tot zeer hoog, al is bij het genereren hiervan ook een rol voor de trainer weggelegd.

Wat zijn de ervaringen van Veiligheidspiramide met BusinessMonitor?

jaco cornelissen

‘De overgang van papieren evaluatie naar een volledig met onze planningsomgeving geïntegreerde digitale aanpak is soepel verlopen. De lijnen met BusinessMonitor zijn kort, het systeem werkt naar tevredenheid en ook klanten ervaren deze manier van evalueren als positief. Mede hierdoor blijft de respons hoog.’

Jaco Cornelissen

Directeur Veiligheidspiramide

Website feedback

Feedback