Log in

BusinessMonitor Logo

Aan de slag met je feedback - actionable insights!

Continu onderzoek onder je klanten levert heel concrete concurrentievoordelen op. Met de integratie van BusinessMonitor binnen je bestaande Businesssoftware wordt het mogelijk om klantspecifiek te werken en per klant de juiste prioriteiten te bepalen.

Waarom
koppelen?

Onderzoek is nooit een doel op zich, maar een middel om je organisatie te verbeteren. Door te koppelen met je bestaande Business Software kun je onderzoeksgegevens meteen gebruiken in je dagelijkse werkzaamheden. Reageer direct op klachten en door klanten gesignaleerde kansen.

Integraal
klantbeeld

In je CRM/ERP omgeving wordt het feitelijke gedrag van je klant vastgelegd. Wat koopt je klant en welke contacten zijn er? Door een koppeling met belevings- en tevredenheidsscores ontstaat inzicht in de opbouw van je klantenbestand. Wie zijn je zakelijke vrienden? Wat is de impact van klantverlies op je winstcijfers?

Inzicht in Customer Journey

Volg de klant tijdens zijn journey en optimaliseer ieder contactmoment. De hele journey van oriëntatie tot eindevaluatie en beëindiging van de samenwerking in beeld. Krijg essentiële informatie om voor iedere klant steeds weer de juiste prioriteiten te stellen en te zorgen voor een optimale klantbeleving.

Van Feedback naar innovatie

Ken je klant beter dan wie dan ook in je markt. Weet precies wat er nodig is om de ideale leverancier te worden. Ontwikkel je dienstenpakket in overleg met je belangrijkste klanten. Test sneller aanpassingen in je product/dienstaanbod en implementeer wijzigingen voordat je concurrent zelfs maar op het idee is gekomen.

Standaard koppelingen

Van inzicht naar actie

Om aan de steeds hogere klantverwachtingen te kunnen voldoen moet je je klanten kennen. In je CRM systeem worden alle feitelijke gegevens rondom klanten vastgelegd. Wat heeft een klant gekocht in het verleden? Wat is de transactiehistorie? Welke contacten zijn er geweest? Het CRM systeem wordt ongekend veel bruikbaarder wanneer ook de reden van aankoop en klantbeleving erin terugkomen. BusinessMonitor heeft zich vanaf het allereerste moment gericht op het koppelen van belevingsdata aan CRM. Alleen wanneer het onderdeel is van de dagelijkse routines wordt informatie optimaal gebruikt. Het koppelen van informatie uit interviews aan accountdata is eenvoudig en snel te realiseren. BusinessMonitor heeft voor diverse softwareplatformen standaard koppelingen beschikbaar. We hebben veel ervaring met de top 5 CRM systemen, maar ook met nichespelers in specifieke markten. Er is een API beschikbaar voor data uitwisseling met software van derden. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van exports naar Excel, XML, CSV, SQL-Server en SPSS. BusinessMonitor ondersteunt het importeren van XML en CSV bestanden. Informeer naar de mogelijkheden om te koppelen met je back-office omgeving.

Actionable insights

Inzichten uit klantonderzoek, feedback en data over gedrag leveren samen een schat aan waardevolle informatie over de klant. Directe actie op basis van emailalerts en todo’s in je CRM systeem stellen medewerkers in staat om snel en adequaat te handelen en hiermee het verschil te maken.

Meer innovatie door feedback

Echt futureproof succes wordt bepaald door nieuwe inzichten uit klantonderzoek als basis te kiezen voor je klantgerichte strategie. Betrek medewerkers hier actief bij en creëer draagvlak om innovaties sneller in te voeren. Blijf monitoren of deze innovaties het gewenste effect sorteren.
Website feedback

Feedback