Log in

BusinessMonitor Logo

TLN stelt de juiste prioriteiten in het contact met de leden

Branche:

Transport en logistiek

Oplossing:

LedenMonitor

Koppeling:

Geen

Transport en Logistiek Nederland – TLN werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa. TLN ondersteunt en verbindt daarbij ondernemers in de transport- en logistieksector. De logistieke sector is één van de topsectoren waarin Nederland uitblinkt, ook wereldwijd. TLN is de grootste werkgeversorganisatie van transporterend Nederland en voert cao-onderhandelingen.

In het afgelopen jaar is met behulp van de CoronaMonitor regelmatig gepeild onder de TLN leden hoe zij de coronamaatregelen ervaren en op welke manier de crisis invloed heeft op hun bedrijfsvoering. Hiernaast worden door TLN verschillende instrumenten als de CursusMonitor en LedenMonitor van BusinessMonitor op een continue wijze ingezet om voeling te houden met de wensen en behoeften van de leden.

Over TLN

TLN is dé ondernemersorganisatie voor in Nederland gevestigde bedrijven in de sector logistiek en transport. Als gezaghebbende gesprekspartner wil TLN er zijn voor overheid en politiek, bestuur en leden, ketenpartners en andere maatschappelijke belanghebbenden op het gebied van logistiek en daarbinnen transport in het bijzonder.

Het doel van TLN is om met draagvlak van de leden bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de sector. Binnen TLN is veel specialistische kennis en expertise beschikbaar op het gebied van transport en logistiek. TLN organiseert opleidingen en evenementen en verbindt haar leden in een netwerk waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld door ondernemers.

De oplossing

TLN zet verschillende instrumenten van BusinessMonitor in. Voor de evaluatie van trainingsbijeenkomsten en kennissessies wordt de CursusMonitor ingezet. Deelnemers kunnen met behulp van een korte vragenlijst feedback geven op het evenement dat zij bezocht hebben.

De vragenlijst is eenvoudig via de mobiele telefoon in te vullen. Alle resultaten worden verzameld in een overzichtelijke dashboardrapportage. TLN heeft hiermee direct in beeld hoe de verschillende bijeenkomsten beoordeeld zijn. Het genereren van de link, het uitzetten van de evaluatie en het genereren van de rapportage; kosten nauwelijks tijd.

Naast de CursusMonitor maakt TLN gebruik van de mogelijkheden van het online intelligence platform van BusinessMonitor voor het uitvoeren van verschillende Corona-gerelateerde onderzoeken. De CoronaMonitor geeft op een regelmatige basis inzicht hoe de leden met de crisis omgaan en biedt waardevolle aanknopingspunten om de ondersteuning vanuit de vereniging verder vorm te geven.

Met een onderzoek onder KTO-leden, de Kleine Transport Ondernemingen wil TLN achterhalen welke ondersteuning deze groep leden van TLN verwacht en op welke manier TLN daar het best in kan voorzien.

De vraagstelling

De verschillende formulieren maken gebruik van een voor invullers op ieder schermformaat geoptimaliseerd template. De benodigde tijd voor het invullen wordt zo beperkt mogelijk gehouden omdat de doelgroep vaak niet achter een desktop computer zit, maar ‘on the road’ is. Door bepaalde kenmerken op de achtergrond in te lezen bij het uitzetten van de vragenlijst kunnen later analyses worden uitgevoerd die rekening houden met doelgroep en overige kenmerken.

De rapportage

De online managementdashboards van de verschillende Monitoren bieden uitgebreide mogelijkheden voor analyse en rapportage van alle onderzoeksresultaten. De statistische analyses worden uitgevoerd om een aanbeveling te doen met betrekking tot de verbeteringen die de hoogste prioriteit hebben in de ogen van de leden.

Een confrontatiematrix geeft een beeld van de tevredenheid over de dienstverlening, afgezet tegen het aantal vergunningen van een lid. De leden worden hierdoor in 4 groepen ingedeeld: Vrienden, Fans, Functionalisten en Volgers. Hiermee kan een volledig op het individuele lid afgestemde benadering worden gekozen en kan er prioriteit worden gegeven aan specifieke groepen.

Voor de rapportage van de CoronaMonitor is naast het dashboardrapport ook een infographic met de belangrijkste onderzoeksresultaten opgesteld. Deze infographic geeft in een grafische vorm in een oogopslag de huidige status en belangrijkste ontwikkelingen weer.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het dashboard. Het betreft hier een demo met fake data.

De koppeling

Er wordt nog geen gebruik gemaakt van een koppeling door TLN.

Referentie

“De samenwerking met BusinessMonitor bevalt TLN uitstekend. Het systeem werkt goed, we kunnen veel zelf regelen en Business Monitor is als dienstverlener erg behulpzaam en flexibel.”

Roland Bulder

Manager Ledenservice

Website feedback

Feedback