Log in

BusinessMonitor Logo

NHG stelt de leden centraal en optimaliseert Ledenreis

Branche:

Ledenorganisaties

Oplossing:

LedenMonitor

Koppeling:

Als vereniging met ruim 13.000 leden brengt het NHG al 65 jaar actuele huisartsgeneeskundige wetenschap naar de praktijk. Dit doet het NHG bijvoorbeeld door samen met de leden de NHG-Standaarden en Behandelrichtlijnen te herzien en door regelmatig nieuwe en geactualiseerde e-learnings uit te brengen. Bovendien stelt het NHG het hooggewaardeerde Thuisarts.nl 24/7 beschikbaar aan huisartsen en hun patiënten. De vereniging is heel actief, geeft verschillende tijdschriften uit (Huisarts & Wetenschap / TvPO) en organiseert gedurende het jaar meerdere seminars en een jaarcongres.

Probleem:

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

Om inzicht te krijgen in hoe de producten en diensten van het NHG door de leden gewaardeerd worden, voert het NHG continu Ledentevredenheidsonderzoek uit onder haar leden. Doel van de inzet van de LedenMonitor is om de dienstverlening steeds verder te verbeteren op basis van feedback van leden.

Oplossing:

Het NHG zet de LedenMonitor op verschillende momenten tijdens het lidmaatschap in om een compleet beeld van de ledenreis te krijgen. Voor nieuwe leden, bestaande leden en opzeggers zijn speciale vragenlijsten ontwikkeld. De processen achter Lid worden, lid zijn en lid blijven kunnen op deze manier voortdurend worden gemonitord en indien noodzakelijk worden geoptimaliseerd.

Met dit instrument voor het verzamelen van feedback van leden voorziet BusinessMonitor in de behoefte van het NHG om de behoefte van leden centraal te stellen en hier de dienstverlening steeds op af te kunnen stemmen. Het onderzoeksproces is volledig geautomatiseerd en biedt inzichten op verschillende niveaus in de organisatie middels inzichtelijke dashboards.

Nieuwe leden ontvangen een uitnodiging voor het invullen van een online vragenlijst direct nadat zij zich hebben aangemeld als lid. Bestaande leden worden regelmatig uitgenodigd voor korte onderzoeken en bij het opzeggen wordt een exit vragenlijst toegestuurd om de redenen te achterhalen. Van alle interviews worden overzichtelijke rapportages gegenereerd die vervolgens ook volledig geautomatiseerd met de verschillende stakeholders worden gedeeld. Een set aan statistische analyses wordt ingezet om de onderzoeksresultaten continu te analyseren.

Voor het evalueren van (online) events, seminars en congressen maakt het NHG gebruik van de CongresMonitor. Hiermee beschikt het NHG over een totaaloplossing waarmee alle evaluaties binnen 1 overzichtelijk dashboard worden samengebracht.

De vraagstelling is volledig afgestemd op de fase in het lidmaatschap en de specifieke situatie van het lid. Hiermee wordt voorkomen dat vragen gesteld worden die niet van toepassing zijn. Het vragenformulier is speciaal ontwikkeld om snel en gemakkelijk te kunnen invullen vanaf ieder apparaat.

Rapportage:

De online managementdashboards van de LedenMonitor bieden uitgebreide mogelijkheden voor analyse en rapportage van alle onderzoeksresultaten. De statistische analyses worden uitgevoerd om een aanbeveling te doen met betrekking tot de verbeteringen die de hoogste prioriteit hebben in de ogen van de leden.

Een verbeterprioriteitenmatrix geeft exact aan welke aspecten met voorrang opgepakt zouden moeten worden. Met behulp van een aantal speciaal voor het NHG ontwikkelde deelrapporten ontstaat een compleet en actueel beeld van de tevredenheid van de leden.

Wanneer een lid aangeeft dat directe opvolging gewenst is kan via een actie-alert direct contact worden opgenomen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het dashboard. Het betreft hier een demo met fake data.

De koppeling

Referentie

De LedenMonitor helpt ons in het beter begrijpen van onze leden. De tool werkt goed en de support van BusinessMonitor is heel prettig.

Juist de ervaring die BusinessMonitor heeft met verenigingen helpt ons om in korte tijd grote stappen te zetten.

Edward Wortman

Marketeer

Website feedback

Feedback