Log in

BusinessMonitor Logo

LTO Noord vraagt het de leden

Branche:

Ledenorganisaties

Oplossing:

LedenMonitor

Koppeling:

Geen koppeling
LTO Noord logo

LTO Noord is de vereniging van en voor boeren en tuinders in de 9 provincies boven de Maas. Een actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers. Als belangenbehartiger voor de agrarische sector vormt LTO Noord de schakel tussen haar leden, overheid, maatschappij en het bedrijfsleven.

De LedenMonitor wordt door LTO Noord op periodieke basis ingezet om de ledentevredenheid te meten en leden hun mening te vragen over actuele thema’s. Naast het Ledenonderzoek voert LTO Noord veel verschillende online onderzoeken uit met het BusinessMonitor Online Intelligence platform.

Over LTO Noord

De vereniging LTO Nederland telt ruim 25.000 leden, met een directe of indirecte betrokkenheid bij de agrarische sector. Hiervan vertegenwoordigt LTO Noord ongeveer tweederde van zowel het ledenaantal als de productiewaarde van agrarische bedrijven.

Ondanks de krimp in de Nederlandse agrarische sector, blijft de organisatiegraad van de productiewaarde bij LTO Noord leden al jaren stabiel. Hiermee blijft LTO Noord de grootste en belangrijkste vertegenwoordiger van de agrarische sector in haar werkgebied. LTO Noord wil de randvoorwaarden voor agrarisch ondernemerschap met en voor leden ontwikkelen en als gids innovatie en vernieuwing faciliteren. Als ondernemersvereniging zoekt LTO Noord proactief haar leden op, waarbij gefocust wordt op de lange termijn bestaanszekerheid. LTO Noord doet dit door samen met de leden de thema’s die voor de sector van belang zijn te agenderen en de sector te blijven prikkelen om te bouwen aan een goed toekomstperspectief voor volgende generaties.

De oplossing

LTO Noord maakt gebruik van de LedenMonitor om periodiek ledenonderzoeken uit te voeren en zet voor tal van andere onderzoeken het BusinessMonitor online intelligence platform in. De LedenMonitor geeft periodiek inzicht in de ontwikkeling van de tevredenheid van de leden. Door op meerdere momenten in het jaar de tevredenheid van leden te peilen ontstaat inzicht in het effect van beleid. Door ook actuele thema’s in de onderzoeken op te nemen kan gemonitord worden of de vereniging op de juiste manier reageert op de actualiteiten.

De vraagstelling

De vraagstelling binnen de LedenMonitor is voor een belangrijk deel per onderzoek hetzelfde zodat de ontwikkelingen in de tevredenheid eenvoudig zichtbaar gemaakt kunnen worden. Deze vragenlijst kan per onderzoeksronde nog wel worden aangepast op actuele ontwikkelingen of specifieke thema’s die extra aandacht verdienen.

LTO_vragenlijst

De rapportage

De rapportage vindt plaats via online managementdashboards en een uitgebreide managementsummary waarin ook conclusies en aanbevelingen worden beschreven. In de dashboards zijn een aantal geavanceerde analyses opgenomen waarmee de prioriteiten voor toekomstig beleid kunnen worden bepaald.

Een verbeterprioriteitenmatrix geeft exact aan welke aspecten met voorrang opgepakt zouden moeten worden. Hiernaast kan met behulp van allerlei rapportagefilters ingezoomd worden op de resultaten van aparte regio’s en zelfs op afdelingsniveau.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het dashboard. Het betreft hier een demo met fake data.

LTO_dashboard
Website feedback

Feedback