Log in

BusinessMonitor Logo

Dunamare Onderwijsgroep evalueert intern opleidingsprogramma met CursusMonitor

Branche:

Opleidingsinstituten

Oplossing:

CursusMonitor

Koppeling:

Afas

Bij Dunamare Onderwijsgroep staan kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname in de maatschappij centraal. Dunamare Onderwijsgroep wil haar leerlingen in de volle breedte ontwikkelen en opleiden tot competente mensen die zich bewust zijn van democratische en maatschappelijke basiswaarden. Mensen zo opleiden dat zij kunnen ondernemen, onderzoeken, overtuigen en de wereld met vertrouwen tegemoet kunnen treden.

Via de Dunamare Academie kunnen alle medewerkers cursussen en workshops volgen. Om de evaluatie van de cursussen en workshops snel en gemakkelijk te kunnen uitvoeren kiest Dunamare voor de CursusMonitor. BusinessMonitor is er trots op om na een uitgebreide vergelijking van verschillende evaluatiesystemen als leverancier gekozen te zijn.

Over Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 22 scholen voor voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om verschillende onderwijsvormen van praktijkonderwijs tot gymnasium. De scholen zijn te vinden in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen. Ruim 1.700 Dunamare collega’s doen er alles aan om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan bijna 14.000 leerlingen.

Om uit elke leerling het beste naar boven te halen, is onderwijskwaliteit voor Dunamare Onderwijsgroep het belangrijkste speerpunt. Goed bestuur en goed werkgeverschap zijn essentiële voorwaarden om goed onderwijs mogelijk te maken. Een uitgebreid intern onderwijsprogramma is een belangrijk middel om deze doelstellingen te realiseren.

De oplossing

De CursusMonitor wordt door de Dunamare Academie ingezet om op een snelle en efficiente manier de evaluaties van door medewerkers gevolgde cursussen en workshops uit te kunnen voeren.

De resultaten van alle evaluaties worden gerapporteerd met behulp van een online rapportagedashboard. In dit dashboard kan door het instellen van filters gemakkelijk en snel een rapportage per training worden gegenereerd. Daarnaast ontvangen de trainers 3 weken na de evaluatiedatum een eigen rapport.

De vraagstelling

De mobielvriendelijke vragenlijst kan eenvoudig en snel worden ingevuld. In de vragenlijst komen aspecten aan de orde over de training, de toepasbaarheid van de inhoud, het aanbevelen van de training en de beoordeling van de trainer.

De rapportage

De resultaten zijn direct beschikbaar in een interactieve dashboardrapportage. Met behulp van filters kan worden ingezoomd op de naam van de cursus, doelgroep, trainer, evaluatiejaar en evaluatiedatum.

Wanneer een invuller een negatieve beoordeling geeft over de training/trainer ontvangt Dunamare automatisch een alert hiervan per mail. Op deze manier kan snel actie worden ondernomen wanneer dat nodig is.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het dashboard. Het betreft hier een demo met fake data.

Koppeling met Afas

Door de koppeling met AFAS wordt automatisch voor ieder evenement een unieke link gegenereerd op basis van de kenmerken van dat evenement. Deze link wordt vervolgens teruggeschoten in de AFAS omgeving van Dunamare. Na de laatste sessie van het evenement stuurt Dunamare vanuit AFAS een mail naar de deelnemers, inclusief de link naar de evaluatie. Ook deze mailing verloopt geheel automatisch.

3 weken na het evaluatiemoment worden de gemiddelde scores op de vragen en de opmerkingen doorgeplaatst in de AFAS omgeving, op evenementniveau. Dunamare toont de opmerkingen van de deelnemers op haar eigen website.

Wat zijn de ervaringen van Dunamare met BusinessMonitor?

“Evaluaties zijn voor ons een belangrijk meetinstrument om de kwaliteit te borgen van onze trainingen. Met het gemak van de evaluatietool van BusinessMonitor ontvangen wij snelle en overzichtelijke feedback van de cursisten over de gevolgde trainingen. Belangrijke input voor het bijstellen en bijsturen van de trainingsprogramma’s van de Dunamare Academie.

Wij hebben onze evaluaties kort en bondig gehouden, en met slechts één klik zit de respondent al in de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst is daardoor niet tijdrovend. Wij zien een hoog responspercentage en daar kunnen wij wat mee! De rapporten zijn heel leesbaar en geven direct een helder overzicht van de evaluatie. De medewerkers van BM zijn erg klantgericht en flexibel. Ze luisteren, vragen door en denken mee. Heel prettig!”

Anouk Ruis

Coördinator huisacademie

Website feedback

Feedback