Log in

BusinessMonitor Logo

NOC*NSF is de Sportkoepel in Nederland en verenigt 77 sportbonden en vertegenwoordigt bijna 24.000 sportverenigingen. Die sportverenigingen hebben ongeveer 5,2 miljoen leden. Eén van de diensten die NOC*NSF biedt, is de VerenigingsMonitor. Dit benchmarkonderzoek geeft inzicht in de ondersteuningsbehoeften van de verenigingen en biedt sportclubs handvatten voor het maken van toekomstbestendige beleidsplannen.

De grootste uitdaging

Het voorgaande systeem had als uitdaging zowel sportgenerieke als sportspecifieke vragen op bondsniveau te kunnen stellen en de resultaten hiervan in één benchmarkdashboard te kunnen rapporteren.

De oplossing

Met de vernieuwde VerenigingsMonitor beschikt NOC*NSF over een systeem waarin bonden zowel sportgenerieke vragen (die gelden voor alle bonden) als sportspecifieke vragen (die per bond verschillen) kunnen onderbrengen en rapporteren. Hierdoor ontstaat een benchmark waarmee verenigingen zichzelf met andere verenigingen binnen de eigen sport kunnen vergelijken. Daarnaast is het nu ook mogelijk om de resultaten van sportbonden onderling met elkaar te vergelijken. Zo krijgen sportbonden en verenigingen een compleet beeld van de mogelijkheden om hun beleid vorm te geven.

De toekomst

De ontwikkelingsrichting is schaalbaar waardoor de VerenigingsMonitor in de toekomst voor nieuwe deelnemende bonden en andere belanghebbenden, zoals gemeenten, eenvoudig kan worden ingericht en toegepast.

Meer informatie

Kijk op de site van NOC*NSF voor meer informatie over de VerenigingsMonitor

Geef een reactie

Website feedback

Feedback

%d bloggers liken dit: