Avans Hogeschool wil graag het verschil maken. Hiermee ligt de lat direct hoog: voor studenten, docenten en overige medewerkers. Maar ook voor de organisaties waarmee wordt samengewerkt. Avans gelooft erin dat deze houding alleen kan worden waargemaakt door een onderzoekende houding aan te nemen en de juiste vragen te stellen.

BusinessMonitor helpt Avans Hogeschool met het op een vernieuwende manier inzichtelijk maken van de manier waarop het onderwijs door studenten beleefd wordt. Happy Learning is ontwikkeld om op een snelle en gebruiksvriendelijke manier feedback aan studenten te vragen en hier direct op te reageren. De evaluaties worden volledig mobiel ingevuld en de resultaten zijn direct beschikbaar in overzichtelijke dashboardrapportages. Studenten en docenten zijn enthousiast over deze evaluatie systematiek. Het onderwijsaanbod kan op een effectieve manier worden aangepast gedurende het curriculum en studenten hebben de ervaring dat naar hen geluisterd wordt. Voor docenten werkt deze feedback motiverend en staat de student steeds weer centraal bij het aanpassen van het lesprogramma.