De NVO is dé beroepsvereniging van en voor universitair opgeleide pedagogen en orthopedagogen; experts in opvoeding, ontwikkeling en afhankelijkheidsrelaties.
De missie van de NVO: deze experts in staat stellen hun beroep met passie en vakbekwaam uit te oefenen. De NVO hecht veel waarde aan de betrokkenheid van leden bij allerlei activiteiten van de vereniging. Wij staan daarmee dichtbij de dagelijkse praktijk van pedagogen. Op deze manier kan de NVO snel signalen oppikken en actie ondernemen.De NVO wil dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Een veilige en gezonde opvoedings- en ontwikkelingsrelatie kan problemen voorkomen en helpen als zich toch problemen voordoen.