De ambitie van Syncount is om als toegevoegde waarde: net die ene stap verder gaan. Interpretatie van feiten en cijfers is één. Maar daar slim advies over geven èn toepassen, is twéé. Om te bepalen of deze ambitie ook in de ogen van huidige klanten door Syncount voldoende wordt waargemaakt is in het najaar van 2019 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In de KlantMonitor worden de resultaten van het onderzoek op een heldere en overzichtelijke manier gepresenteerd. De dashboards geven direct inzicht waar kansen voor verbetering liggen. Omdat Syncount in dezelfde periode ook een medewerkertevredenheidsonderzoek heeft uitgevoerd kunnen de uitkomsten van beide onderzoeken met elkaar in verband worden gebracht.