Digitaal evalueren zonder responsverlies

Met de CursusMonitor is volledig digitaal evalueren met behoud van respons percentages boven de 90% mogelijk. Deelnemers ervaren deze vernieuwende manier van evalueren als gebruiksvriendelijk en professioneel. Onze vernieuwende aanpak past perfect bij ambitieuze opleiders die ernaar streven zich iedere dag verder te verbeteren. Onze aanpak is volledig AVG proof.

Geen persoonskenmerken van deelnemers worden verwerkt en iedere deelnemer vult volledig anoniem de evaluatie in. Het digitale evaluatieformulier is op ieder mobiel toestel snel en gemakkelijk in te vullen. Het design van de vragenlijsten is responsive. Of zoals tegenwoordig vaker aangeduid met ‘Device Agnostic’. Veel opleiders schrikken ervoor terug om hun trainingen en opleidingen digitaal te evalueren uit angst voor een beperkte response. Het vertrouwde schriftelijke evaluatieformulier aan het einde van de training wordt dan ook door de meeste deelnemers plichtmatig ingevuld en geretourneerd. Maar het verwerken van de formulieren kost veel tijd en vaak duurt het lang voordat de rapportage beschikbaar is. Bovendien geeft deze werkwijze niet echt een modern visitekaartje af.

Waarom de CursusMonitor?

  • Respons vergelijkbaar met schriftelijke formulieren
  • Professionele evaluatieformulieren in je eigen huisstijl
  • Automatische verwerking en online rapportage via online dashboards
  • Overzichtelijke dashboards met totaaloverzichten per training, trainer, periode etc.
  • Iedere dag beter presteren, focus op verbeteren in plaats van tijd verspillen met rapporteren

Wanneer de CursusMonitor?

Vele professionele organisaties maken al succesvol gebruik van de CursusMonitor. Het systeem wordt al op veel verschillende plaatsen ingezet. Van de evaluatie van een rondleiding op het Binnenhof tot een college op de Erasmus Universiteit. De CursusMonitor genereert steeds weer nieuwe inzichten waarmee onze opdrachtgevers zich verder weten te onderscheiden. Sneller leren hoe het beter kan, nieuwe deelnemers laten zien hoe anderen het ervaren hebben. De CursusMonitor biedt op een laagdrempelige manier uitgebreide mogelijkheden voor continue kwaliteitsverbetering en online reputatiemanagement.

Hoe werkt de CursusMonitor?

De CursusMonitor bestaat uit drie onderdelen. Een beheerscherm stelt opdrachtgevers in staat om een unieke code te genereren per te evalueren event. Dit beheerscherm ziet er als onderstaand voorbeeldscherm uit:

Beheerscherm:

bm-widget

Met behulp van het beheerscherm kunnen kenmerken van de training of het event worden gekoppeld aan het evaluatieformulier. De naam van de training, trainer, trainingslocatie en datum worden door veel opleiders ingesteld als vaste velden om te koppelen aan de evaluatie. Deze velden zijn vervolgens beschikbaar om als filter te worden ingesteld in het online rapportage dashboard.

In bovenstaand scherm is een voorbeeld opgenomen van de Customer Journey Question Bank. Dit systeem werkt op vergelijkbare wijze en heeft in plaats van standaard evaluatievragen verschillende vragen voor het evalueren van de Customer Journey of Klantreis. Voor de evaluatie van de verschillende fasen van de Customer Journey kunnen naast de voorgeprogrammeerde vragen ook eigen vragen worden toegevoegd. Wanneer de code is gegenereerd wordt aan deelnemers gevraagd om een speciale landingspagina op hun mobiele telefoon te bezoeken.

Mobiele landingspagina: bm-widget

De mobiele landingspagina wordt uitgevoerd in de huisstijl van de opdrachtgever.

Voorbeeld van vragenlijst:

bm-widget

Direct nadat de evaluatieformulieren zijn ingevuld is de online rapportage in het dashboard beschikbaar. Met behulp van de in het beheerscherm gekozen velden kan nu snel ieder gewenst rapport worden gegenereerd. Rapportages naar docenten en trainers kunnen eenvoudig direct in pdf worden ge-e-maild. Het dashboard biedt bovendien kansen om per trainer over een periode resultaten te vergelijken met andere trainers. Handmatige werkzaamheden rondom het uitvoeren van opleidingsevaluaties behoren met de CursusMonitor tot het verleden.

Voorbeelden van het rapportage dashboard:

bm-widget

bm-widget

Zelf eenvoudig en snel een digitaal evaluatieformulier aanmaken, code invullen en testen hoe het werkt?

Vul je gegevens in en ontvang een demo- account: