LTO Noord heeft in het tweede kwartaal van 2019 met behulp van BusinessMonitor onderzoek onder haar leden uitgevoerd. Dit onderzoek naar de ledentevredenheid staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een programma om op verschillende contactmomenten tijdens het lidmaatschap de ledentevredenheid te meten. In een overzichtelijke dashboardrapportage worden de ontwikkelingen in de tijd en de effecten van beleidsbeslissingen inzichtelijk gemaakt. Naast het dashboard is een schriftelijke managementrapportage opgesteld om de resultaten te interpreteren.