Na de eerste kennismaking met BusinessMonitor en het digitaal evalueren van bijeenkomsten op het prachtige ISVW landgoed gaat ISVW het gebruik van de CursusMonitor uitbreiden naar nieuwe onderdelen van de studentjourney. De korte eerste welkomstvragenlijst, verschillende tussenevaluaties en een eindevaluatie geven inzicht in de ervaringen van deelnemers van begin tot eind van de verschillende trajecten.