Na de 0–en 1–meting voert Nederland Schoon opnieuw een inventarisatie uit naar de Zwerfafvalaanpak van gemeenten. Met dit onderzoek beschikt Nederland Schoon over een actueel inzicht in de manier waarop gemeenten ondersteuning wensen rondom de verschillende thema’s en aandachtsgebieden.