In de komende maanden voert Rotterdam School of Management RSM een pilot uit naar de Inclass Dynamics. Hierbij worden docenten in de gelegenheid gesteld om direct na het lesmoment feedback te verzamelen onder de aanwezige studenten. De evaluatievragen zijn gebaseerd op een internationale standardevaluatie vragenbibliotheek. Vanuit deze totaallijst kan door docenten gemakkelijk en snel een maatwerkevaluatie worden opgesteld. De kracht van het instrument komt tot uiting in het invulgemak en de direct beschikbare interactieve rapportage dashboards.

"Direct feedback van de aanwezige studenten"