Hogeschool Inholland biedt onderwijs voor studenten en professionals op diverse locaties verspreid over de Randstad. Inholland daagt studenten hierbij uit om te durven leren en biedt onderscheidend onderwijs op de thema’s duurzaam, gezond en creatief.

BusinessMonitor levert een bijdrage aan het succes van Inholland door op verschillende momenten tijdens de StudentJourney korte metingen uit te voeren om de beleving rondom bijvoorbeeld open dag en proefstuderen in kaart te brengen. In overzichtelijke dashboards kan per opleiding direct worden ingezoomd op door studenten gesignaleerde kansen en verbetermogelijkheden.