Prodemos gaat interactief evalueren met CursusMonitor

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. Met behulp van de CursusMonitor wordt het evaluatieproces geoptimaliseerd. Deelnemers aan de voorlichtingsprogramma’s ontvangen direct na afloop van het programma per sms een uitnodiging om deel te nemen aan een korte evaluatie. De survey is geoptimaliseerd voor het invullen op een mobiele telefoon. Na het invullen worden de resultaten direct verwerkt en gerapporteerd via een online rapportage dashboard.