Almeerse Hockeyclub zeer tevreden over inzet LedenMonitor

De Almeerse Hockey Club behoort tot de grootste hockeyclubs van Nederland met een ledenaantal van circa 1300 (waarvan 75% jeugd). Eind 2016 is de samenwerking gestart door een LedenMonitor op te zetten. Er is een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder alle leden uitgevoerd. Hiernaast is een exitenquete opgezet, waarvan de resultaten net als van het ledentevredenheidsonderzoek worden teruggekoppeld in een overzichtelijk online dashboard.

Met de LedenMonitor is het Canvasmodel getoetst, waarmee de Almeerse Hockeyclub de strategie van de club heeft bepaald. De LedenMonitor biedt een helder inzicht in de belangrijkste aandachtspunten voor de club.