JourneyMonitor brengt Student-, Leden en Customer Journey in kaart

BusinessMonitor heeft een nieuw concept JourneyMonitor ontwikkeld. Voor de rapportage van verschillende onderzoeken binnen de concepten Studentjourney, Ledenjourney en Customerjourney is een geheel nieuw rapportagetype beschikbaar. Het proces van de journey van oriƫntatie, afweging, keuze, aanschaf, gebruik en evaluatie blijkt zeer goed bruikbaar om organisaties die werken met leden, studenten en klanten te ondersteunen vanaf marketing tot after sales. Verschillende zeer korte mobielvriendelijke vragenlijstjes die per mail of sms worden verspreid leveren de input. Een grafische weergave in de vorm van een infographic levert de zo belangrijke inzichten.