BusinessMonitor en Privacy

BusinessMonitor behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en houdt zich aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - of GDPR).

Om het voor onze klanten makkelijker te maken om te voldoen aan de nieuwe wetgeving hebben wij in ons systeem een aantal wijzigingen aangebracht. In het BusinessMonitor platform is onder andere de functie Dataschonen toegevoegd waarmee automatisch persoonskenmerken na het verzenden van uitnodigingen verwijderd kunnen worden.

Hiernaast is door BusinessMonitor een Data Protection Impact Assessment gedaan op alle verwerkingen die wij voor opdrachtgevers uitvoeren. In een Verwerkersovereenkomst die wij met onze opdrachtgevers sluiten worden alle met de Verwerking samenhangende aspecten uitvoerig beschreven.

Met Advocatenkantoor T&R Advocaten werken wij samen om organisaties te helpen om te voldoen aan de eisen die de nieuwe wet stelt.