De Benchmark Huishoudelijk Afval gaat 12 april weer van start

Ook in 2018 wordt de Benchmark Huishoudelijk Afval weer met het BusinessMonitor online intelligence platform uitgevoerd.De Benchmark Huishoudelijk Afval wordt algemeen gezien als een krachtig kennis-, netwerk- en managementinstrument. De kamermotie om zoveel mogelijk gemeenten gebruik te laten maken van dit instrument onderstreept dit. De mogelijkheden tot onderlinge vergelijking en uitwisseling van best practices biedt organisaties directe aanknopingspunten voor een effectiever en efficiënter afvalbeheer. Al sinds 2011 wordt de Benchmark Huishoudelijk Afval uitgevoerd door NVRD met behulp van het BusinessMonitor online intelligence platform. Binnen de benchmarkapplicatie is een complete rekenmodule en rapportage-omgeving opgenomen. De rapportage is op hoofdpunten online beschikbaar via: http://analyse.bmha.nl