ANKO kiest voor LedenMonitor

ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie) ondersteunt, adviseert en inspireert de professionele kappers van Nederland op het gebied van ondernemerschap, vakmanschap en werkgeverschap. Om de dienstverlening optimaal af te stemmen op de wensen en behoeften van haar leden voert ANKO continu Ledenonderzoek uit. Met de LedenMonitor is ANKO in staat om haar leden regelmatig korte vragenlijsten voor te leggen waarin gevraagd wordt hoe men de dienstverlening ervaart. Door middel van een online management dashboard krijgt de ANKO inzicht in de ontwikkeling van de tevredenheid van leden gedurende de gehele LedenJourney. De volledige Ledenjourney die ANKO leden doorlopen van eerste aanmelding tot opzegging kan met de LedenMonitor in kaart gebracht worden.