Avans Deeltijd introduceert Happy Learning met CursusMonitor

Na een pilot uitgevoerd te hebben met de CursusMonitor in het voorjaar van 2017 naar de mogelijkheden om gepersonaliseerd te evalueren gaat Avans Deeltijd in het najaar verder met de uitrol van een nieuwe manier van evalueren. Onder de noemer van Happy Learning wordt een nieuwe manier van evalueren verder toegepast binnen de clusters C&C en BKM. Studenten krijgen op meerdere momenten tijdens een specifiek lesblok een korte evaluatie voorgelegd. Voorafgaand aan een specifiek lesblok ontvangen zij een korte vragenlijst om hun verwachtingen mee aan te geven. Na iedere les ontvangen zij een uitnodiging om een heel korte evaluatie over de les in te vullen. Na afloop van het lesblok en na de toets ontvangen zij opnieuw een korte vragenlijst. Bijzonder aan deze werkwijze is de directe follow-up die kan worden gegeven aan de door studenten geuitte feedback. Docenten vullen ook een korte evaluatie aan om hun ervaringen te delen. In een overzichtelijk dashboard kunnen snel en eenvoudig alle gewenste rapportages worden gegenereerd.