RB onderzoekt voorstellen met betrekking tot ‘keuzes voor een toekomstbestendig beroep’

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 7.500 aangesloten leden. Het RB overlegt met overheid en politiek en biedt informatie en hulp bij de praktijkuitoefening. Het Register Belastingadviseurs onderzoekt samen met BusinessMonitor de manier waarop invulling dient te worden gegeven aan voorstellen voor de ALV van 16 juni aanstaande in het kader van ‘Keuzes voor een toekomstbestendig beroep’. In de vorm van een online ledenonderzoek wordt aan zowel RB’ers als RBC’ers gevraagd om input te leveren voor de manier waarop invulling wordt dient te worden gegeven aan de voorstellen die op 16 juni aanstaande in stemming worden gebracht.