NederlandSchoon inventariseert zwerfafvalaanpak

Dit jaar komen NederlandSchoon, Rijkswaterstaat, NVRD, VNG en het Ministerie van IenM met een gezamenlijke zwerfafvalstrategie, de Landelijke Aanpak Zwerfafval (LAZ). Met deze aanpak willen we alle gemeenten in Nederland nog beter ondersteunen bij hun zwerfafvalaanpak. Om dit zo goed mogelijk te doen worden eerst per gemeente de huidige inzet en behoeften in kaart gebracht. Hiervoor is een online vragenlijst ontwikkeld waarin de verschillende thema’s rondom zwerfafval aan de orde komen. De resultaten van deze inventarisatie worden op verschillende manieren teruggekoppeld aan de verschillende bij zwerfafval betrokken stakeholders.