De Bunschoter voert lezersonderzoek uit

Vanaf 22 februari kunnen lezers van De Bunschoter hun mening weer geven over de krant, DB-TV en de inhoud van het nieuws. Dit lezersonderzoek wordt uitgevoerd met een online vragenlijst die via de website en een link uit een advertentie benaderd kan worden. Het doel van dit onderzoek is om de wensen en verwachtingen van lezers te achterhalen om hier vervolgens adequaat op in te kunnen spelen. Voor deelnemers aan het onderzoek die hun contactgegevens doorgeven zijn mooie prijzen beschikbaar.