360graden Feedback met BusinessMonitor

Feedback Training en Consulting voert voor een van haar klanten een 360graden feedbackmeting uit met BusinessMonitor. De opdrachtgever is actief in de maritieme sector. De kapiteins op schepen wordt gevraagd om een inschatting te geven van hun gedrag in bepaalde situaties. Ook aan leden van de crew wordt een vragenlijst voorgelegd. De confrontatie van de verschillende invalshoeken leidt vaak tot verrassende nieuwe inzichten die als vertrekpunt worden gekozen binnen een opleidings- en coachingstraject.