Digitalisering en het verdwijnen van handwerk, de veranderende rol van de Belastingdienst, het beschikbaar zijn van modelovereenkomsten, veranderende wensen van klanten, het zijn slechts een paar ontwikkelingen die direct invloed hebben op het werk van de belastingadviseur. Het RB vindt het belangrijk dat het aanbod optimaal blijft aansluiten op de toekomstige behoeften en verwachtingen van de leden. In het eerste deel van dit tweeledige ledenonderzoek wordt de aandacht vooral gericht op de belastingadviseur van de toekomst en welke beroepsvaardigheden er nodig zijn om deze functie professioneel uit te kunnen voeren. In het tweede deel wordt een breder behoeftenonderzoek uitgevoerd naar de invulling van diensten rondom vaktechnische ondersteuning, opleidingsaanbod en ledenvoordeel.