Strategische samenwerking met Sooflex

Sooflex richt zich op flexwerk ´leuker¸ aantrekkelijker en waardevoller´ maken. BusinessMonitor levert hieraan een bijdrage door een innovatieve systematiek rondom het in beeld brengen van de ervaringen van flexwerkers, inleners en intermediairs te ontwikkelen. De journey die flexkrachten doorlopen van eerste contact tot en met uitschrijving wordt gevolgd. Per stap voert de FlexkrachtenMonitor op een continue basis en gekoppeld aan het planningsproces onderzoek uit. Met de resultaten van dit onderzoek kan direct actie worden ondernomen. In overzichtelijke dashboards is direct duidelijk welke verbeteringen mogelijk zijn. De flexkrachtenmonitor levert hiermee een bijdrage aan leuker, aantrekkelijker en waardevoller Flexwerk.