Onderzoek ledentevredenheid SHO


BusinessMonitor gaat in opdracht van het bestuur van voetbalvereniging SHO een onderzoek doen naar ledentevredenheid. Dit onderzoek wordt online uitgevoerd en is bedoeld om het bestuur inzichten te bieden in de mogelijkheden om het functioneren van de vereniging nog verder te verbeteren. Ook wordt in het onderzoek een aantal vragen gesteld met betrekking tot de participatie van ouders en de inzet van vrijwilligers. SHO verwacht door middel van dit onderzoek veel input van de leden te krijgen om heel gericht aan het werk te kunnen gaan met het realiseren van de ambities van de vereniging. Meer info: Ledentevredenheidsonderzoek sho