Schoon Belonen evalueert pilot


BusinessMonitor faciliteert een online evaluatie onder pilotdeelnemers. In totaal zijn er meer dan 70 gemeenten die aan de Pilot deelnemen. Binnen de pilot gaan scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties beloond worden voor het inzamelen en opruimen van zwerfafval. De korte online vragenlijst is verspreid onder alle deelnemers in de eerste week van juni. Schoon Belonen wil met behulp van de input van deelnemers sneller aanpassingen in de opzet en uitvoering van de Pilot kunnen realiseren.