SKBA onderzoekt oudertevredenheid


De ouders van de verschillende bij SKBA aangesloten scholen krijgen in juni opnieuw een online vragenlijst voorgelegd. Hierin kunnen zij onder andere aangeven hoe ze tot de schoolkeuze zijn gekomen, wat hun ervaringen zijn en wat zij belangrijk vinden in onder andere het lesprogramma. De resultaten worden per school uitgewerkt en vergeleken met de resultaten van eerdere onderzoeken.