Gladwell Academy kiest CursusMonitor voor evaluatie van trainingen

Gladwell Academy biedt innovatieve praktijkgerichte trainingen en opleidingen aan voor het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van IT management & innovatie. Voor de evaluatie kiest Gladwell Academy voor de bewezen aanpak van de CursusMonitor. Binnen deze aanpak wordt gekozen voor het gefaseerd evalueren van de verschillende trainingen. Voor het starten van iedere training wordt een voorevaluatie uitgevoerd. Het doel hiervan is om de verwachtingen van de deelnemers te achterhalen. Gedurende de training worden korte tussentijdse evaluaties uitgevoerd om te bepalen of de dienstverlening optimaal aansluit op de verwachtingen. Trainers en opleidingscoördinatoren krijgen direct bericht wanneer een rapportage beschikbaar is. Na afloop van de training wordt een uitgebreide evaluatie uitgevoerd om vast te stellen of alles naar wens is geweest en welke eventueel nog openstaande leerwensen door Gladwell Academy zouden kunnen worden ingevuld. Door het zichtbaar maken van de ervaringen van deelnemers op de eigen website en de vergelijkingssite Springest maakt Gladwell de kwaliteit van het trainingsaanbod voor iedereen inzichtelijk.