Benchmarkonderzoek afvalinzameling

15 april gaat de jaarlijkse NVRD Benchmark Afvalinzameling weer van start. Al sinds 1999 faciliteert de NVRD regie-gemeenten en inzamelbedrijven in hun zoektocht naar verbetermogelijkheden voor hun inzamelbeleid en inzamelsystematiek. BusinessMonitor helpt NVRD al verschillende jaren met het verzamelen van deze data onder de deelnemers aan de benchmark. Veel gemeentes vullen ieder jaar een uitgebreide vragenlijst in met als doel om de resultaten op het gebied van onder andere inzameling van huishoudelijk afval en het effect van Gemeente Schoon beleid te bepalen.