Voorbeeldvragen cursus evaluatie

BusinessMonitor heeft in de afgelopen jaren uitgebreide ervaring opgedaan met evaluaties. Van het evalueren van opleidingen, trainingen, cursussen en events tot workshops en congressen. Ons is opgevallen dat het handig is om op verschillende momenten tijdens langere opleidingstrajecten een evaluatie uit te voeren. We onderscheiden hierbij 3 verschillende evaluatiemomenten.

Voorafgaand aan de vaak langere opleidingstrajecten is een intake vragenlijst een nuttig instrument. Deze vragenlijst is bedoeld om te achterhalen wat de wensen en verwachtingen van de deelnemers zijn. Deze vragenlijst wordt ongeveer een week voordat de eerste bijeenkomst plaatsvindt afgenomen. De docent ontvangt uiterlijk 3 dagen voor de eerste bijeenkomst de rapportage van dit onderzoek via een e-mail met pdf. Op deze manier wordt de docent geholpen om zijn lesaanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de deelnemers en het kennisniveau van de groep.

Intake vragenlijst

Gericht op inventarisatie verwachtingen van deelnemers: Intakevragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

 • profielkenmerken deelnemers (leeftijd, geslacht, postcode, interesses)
 • opleidings- en ervaringsniveau
 • huidige werkzaamheden in relatie tot opleiding
 • soort organisatie en branche
 • functie
 • concrete vragen en verwachtingen van de opleiding

Tussentijdse evaluatie

Voor het evalueren van de verschillende lessen of colleges kan een tussentijds evaluatieformulier worden ingezet.

De tussentijdse evaluatie is heel geschikt om voor langer lopende opleidingstrajecten tussentijds zicht te houden op de ervaringen van deelnemers. Een paar korte vragen volstaan om de tevredenheid te peilen. Docenten ontvangen direct een pdf met hun rapportage wanneer de vragenlijst is ingevuld. Het evaluatieformulier is binnen 1 minuut in te vullen waarmee de onderzoeksbelasting voor je deelnemers beperkt blijft. Onderwerpen voor de tussentijdse evaluatie (rapportcijfer 1 tot 10):

 • tevredenheid over de opleiding/colleges
 • tevredenheid over de inhoud
 • tevredenheid over de docent
 • overige opmerkingen/tips

Schaalverdelingen voor evaluaties: Veel gebruikte schaalverdelingen zijn; evt in combinatie met NVT en weet niet

5 - puntschaal rapportcijfer 1-5
5 - puntschaal van zeer negatief, negatief, neutraal, positief, zeer positief
5 - puntschaal - zeer mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, zeer mee oneens
10 - puntschaal rapportcijfer 1-10

Voorbeeldvragen over de kwaliteit van de opleidingsorganisatie/cursusbureau

 • duur van de opleiding/cursus/evenement
 • opleidingsgids/catalogus
 • informatie op de website
 • voorlichtingsmateriaal
 • telefonische voorlichting
 • inschrijfprocedure
 • secretariële ondersteuning
 • informatievoorziening voorafgaand aan de cursus

Voorbeeldvragen over de evaluatie van cursusmateriaal:

 • opzet van de training
 • niveau van de cursus
 • elektronische leeromgeving
 • gebruiksvriendelijkheid
 • inhoud
 • hand-outs en/of cursusmateriaal
 • bestudeerbaarheid
 • praktische toepasbaarheid
 • kwaliteit van de documentatie
 • relevantie van literatuur
 • hoeveelheid literatuur

Voorbeeldvragen over de evaluatie van docenten:

 • persoonlijke benadering
 • inhoudelijke deskundigheid
 • vaardigheden en presentatie
 • stimuleren van interactie
 • gebruik van werkvormen
 • begeleiding tijdens werkvormen
 • hantering van instructiemiddelen
 • vakkennis
 • praktijkgerichte aanpak
 • behandelen van vragen
 • presentatiewijze
 • op de hoogte van laatste ontwikkelingen
 • begeleiding tijdens vaardigheidsoefeningen
 • wijze van bespreken literatuur

Voorbeeldvragen over de evaluatie van de locatie:

 • ontvangst
 • locatie algemeen
 • bereikbaarheid (openbaar vervoer en auto)
 • ruimte en grootte van de zalen
 • stoelen
 • temperatuur
 • koffie-/theevoorziening
 • lunch

Voorbeeldvragen over de evaluatie algemeen:

 • nieuwe inzichten opgedaan
 • meest inspirerende onderdeel
 • minst inspirerende onderdeel
 • algemeen oordeel
 • aanbevelen opleider aan relaties en bekenden
 • aanbevelen docent aan relaties en bekenden
 • wel/niet nogmaals kiezen voor de opleider
 • testimonial voor weergave op website, social media, vergelijkingssite
 • overige opmerkingen, suggesties en tips

Eindevaluatie

Na het laatste college maar voor de diploma-uitreiking ontvangen alle deelnemers een eindevaluatie. De vraagstelling is uitgebreider van aard. De resultaten van deze meting verschaffen essentiële inzichten om je marketing te optimaliseren. De kansen op een herhaalinschrijving zijn exact bekend en ook signaleer je met dit onderzoek de mogelijkheden om meer deelnemers via oud-deelnemers te werven.

 • Marketingevaluatie - via welk kanaal komen de meeste inschrijvingen binnen
 • Reden kiezen voor instituut
 • Algeheel oordeel opleiding
 • Kans op aanbevelen
 • Kans op opnieuw een opleiding volgen
 • Sterke - zwakke punten van de opleiding

Terugkoppeling resultaten

 • Resultaten intern / extern openbaar maken?
 • Delen op Facebook - Springest
 • Terugkoppeling van resultaten/persoonlijke toelichting - bespreking

Effectmeting

In toenemende mate ontstaat behoefte aan het vaststellen van het daadwerkelijke effect van je trainingen. Opdrachtgevers zijn benieuwd naar de effecten en opbrengsten van de door hen aangeschafte trainingen en opleidingen.

Door het uitvoeren van een effectmeting kan worden vastgesteld wat de (netto)effecten van de opleiding zijn geweest. Donald Kirkpatrick bracht 4 niveaus in kaart waarop dit effect kan worden vastgesteld. Deze niveaus gaan van de evaluatie van de individuele deelnemer, via de leerervaring, het behalen van de leerdoelen, de overdracht van merkbare verandering bij bijvoorbeeld de leidinggevende tot de concrete verbetering van de resultaten op de werkvloer door de training.

Graag gaan we dieper op de uitgangspunten van het meten van de effecten van trainingen in. Neem voor meer informatie contact op.