ND gaat betrokkenheid abonnees evalueren

In september heeft BusinessMonitor een onderzoek uitgevoerd naar de betrokkenheid van abonnees bij het Nederlands Dagblad. Door de combinatie van verschillende bronnen is een scherp inzicht verkregen in de wensen en behoeften van verschillende groepen abonnees. De manier waarop men de krant leest, hoe men de nieuwsvoorziening waardeert en welke behoeften men heeft ten aanzien van nieuws komen in de vragenlijst aan de orde. Hiernaast wordt gekeken naar aspecten als geslacht en leeftijd in combinatie met de diensten die men afneemt. Dit onderzoek helpt het Nederlands Dagblad om de dienstverlening optimaal af te stemmen op de verschillende groepen abonnees. In een dashboard worden de resultaten van de verschillende lezersonderzoeken getoond.