NVRD doet Benchmarkonderzoek

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven. Jaarlijks voert NVRD onder haar leden verschillende benchmarkonderzoeken uit. Voor deze onderzoeken maakt NVRD al sinds 2011 gebruik van het BusinessMonitor platform. Het gaat hierbij om verschillende benchmarkonderzoeken gericht op de openbare ruimte, gladheid, onkruidbestrijding en gescheiden afvalinzameling.
Voor deze onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide online vragenlijst. Uniek aan deze vragenlijst is dat door verschillende personen informatie wordt aangeleverd die centraal in het systeem verwerkt wordt. Er kan met een heldere navigatiestructuur snel door de vragenlijst worden gebladerd. Een voorbeeld van de benchmarkvragenlijst: