Doorplaatsen naar Facebookpagina NIMA

BusinessMonitor helpt NIMA bij het op een continue manier zichtbaar maken van de ervaringen van deelnemers aan sessies. Hiertoe is een dynamische koppeling gerealiseerd tussen het BusinessMonitor onderzoeksplatform en de NIMA Facebookpagina.

Iedere NIMA sessie wordt geevalueerd middels een korte vragenlijst. In deze vragenlijst zijn vragen opgenomen over de kwaliteit van de sessie, organisatie, spreker etc. Ook wordt gevraagd om een korte beschrijving te geven van de ervaring die men tijdens de sessie heeft opgedaan. Uiteraard wordt respondenten expliciet gevraagd om toestemming voor het doorplaatsen van deze ervaring.