LTO Noord kiest voor continu ledenonderzoek

Om op een pro-actieve manier in te kunnen spelen op de steeds veranderende wensen van hun leden heeft LTO Noord behoefte aan een systeem waarmee deze wensen gedurende de verschillende fasen die een lid doorloopt te kunnen monitoren.

LTO Noord kiest ervoor om leden gedurende verschillende momenten van het lidmaatschap te bevragen naar hun wensen en verwachtingen, redenen van lidmaatschap, tevredenheid en mogelijke aanpassingen om de aansluiting van de dienstverlening verder te verbeteren.

Een interactieve dashboardrapportage genereert continue inzichten waarmee LTO Noord direct aan de slag kan om de waarde van het lidmaatschap voor de leden structureel te vergroten.