Leden voor de vereniging behouden? Breng het opzegrisico per lid in kaart en onderneem tijdig de juiste acties.

Heeft u interesse? Lees hier het volledige artikel!
Tijdig Signaleren opzegrisico’s met AI

Welkom in het digitale tijdperk! De uitdagingen voor een ledenorganisatie zijn enorm. Sarah Sladek voorspelde het al in haar boek in 2013, ‘The end of Membership’. Het lidmaatschap is anno 2020 geen vanzelfsprekendheid meer. Nieuwe generaties kijken heel anders aan tegen het lidmaatschap.

Verenigingen dienen continu aan te tonen dat ze een meerwaarde bieden. Ook dat ze voor meerdere generaties een aantrekkelijke vereniging zijn. Dat vraagt om een andere manier van communiceren met leden. De jongere generaties worden niet meer lid voor een lidmaatschap op een verenigingsblad of deelname aan een leuk event. Zij willen actief bij de vereniging betrokken worden en meedenken. Door hun lidmaatschap willen ze zelf ook voor de vereniging van meerwaarde zijn!

De LedenMonitor betrekt leden structureel bij de vereniging en levert belangrijke strategische inzichten om leden langdurig aan de vereniging te binden. Door met behulp van een zelflerend algoritme een continue analyse te maken van enerzijds het profiel van de leden, het gedrag van leden en de houding die men heeft kan een nauwkeurige voorspelling van het opzegrisico per lid worden gemaakt.

Breng het opzegrisico in kaart

Door dit risico te koppelen aan acties kan pro-actief invulling worden gegeven aan het retentiebeleid. Per lid kan worden bepaald welk risico er is en welke acties nodig zijn om het lid te behouden. Het algoritme wordt weer gevoed door de effecten van de acties in de analyse te betrekken.

Door Corona is fysiek samenkomen er niet meer bij en thuiswerken is het nieuwe normaal. Verenigingen hebben in zeer korte tijd de stap gemaakt naar digitaal vergaderen en bieden nu volop online evenementen als alternatief voor de live bijeenkomsten. Deze periode is maar weer gebleken hoe belangrijk het is om regelmatig met elkaar in contact te kunnen staan.

De brede inzetbaarheid van de LedenMonitor biedt verenigingen ook de mogelijkheid om de LedenMonitor in te zetten voor het uitvoeren van korte ad-hoc metingen. Wij zijn blij dat we ook in moeilijke tijden ledenorganisaties hebben kunnen helpen om de impact van deze pandemie op hun leden te meten. De LedenMonitor functioneerde hiermee als een CoronaMonitor.

Ons punt is dat binden en boeien van leden niet alleen noodzakelijk is in moeilijke tijden, maar juist als een vast onderdeel van het verenigingsbeleid moet worden gezien en dat de vereniging zal bloeien als nooit tevoren.

Memberjouney

De LedenMonitor is o.a. in gebruik bij de onderstaande verenigingen. Klik hier voor meer informatie over een interessante klantcase.

Kwaliteit

Houdt de kwaliteit van diensten op een hoog niveau en voer verbeteringen door waar nodig. Het streven naar continue kwaliteitsverbetering werpt zijn vruchten af en we zijn dan ook heel blij met de 8,6 waarmee onze klanten ons beoordelen. Ons ISO managementsysteem helpt ons om verdere verbeterplannen doelgericht te realiseren.

In november 2020 is BusinessMonitor een Partnership met De Nederlandse Associatie DNA aangegaan. Wij zien dit als een mooi bewijs van onze effectieve aanpak met de LedenMonitor om verenigingen te helpen hun doelstellingen te realiseren.

Nieuwe mobile first vraagtypen – Veel van onze respondenten vullen hun vragenlijsten tegenwoordig op de mobiele telefoon in. Scan de QR code om te bekijken hoe een matrixvraag op jouw mobiel getoond wordt.

Graag gaan we ook aan de slag voor jouw vereniging. Door een gratis workshop van 1 uur te volgen krijg je nuttige tips wat jij kunt doen om de Ledenreis van jouw leden zo aangenaam mogelijk te maken.

Heb je interesse? Vul het contactformulier in!

Partner van DNA!

Wij zijn er trots op sinds 1 november 2020 partner van DNA te zijn! De Nederlandse Associatie is een vereniging van, voor en door verenigingen. Samen hebben wij een passie voor verenigingen. DNA verenigt brancheverenigingen, beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, fondsen en ledenorganisaties. DNA inspireert en zet zich in voor de ontwikkeling van verenigingen en verenigingsprofessionals. BusinessMonitor deelt deze passie en heeft een breed pakket diensten ontwikkeld om verenigingen te helpen om de dienstverlening naar ‘the next level’ te brengen.

Een voorbeeld van een project met toekomstpotentie is de RetentieMonitor. Met deze monitor brengen wij het risico op opzegging van individuele leden in kaart. Deze monitor maakt gebruik van verschillende databronnen en een zelflerend algoritme. Door kunstmatige intelligentie op deze manier toe te passen ontstaan nieuwe en veelbelovende mogelijkheden om verenigingen te helpen om hun doelstelling op ledenbinding en ledenbehoud te realiseren.

We zoeken nog deelnemers voor een nieuwe pilot rondom de RetentieMonitor. Neem voor meer informatie contact op.

Nieuws archief
Website feedback