Log in

BusinessMonitor Logo

Beeckestijn evalueert volledige studentenreis

Branche:

Opleidingsinstituten

Oplossing:

CursusMonitor

Koppeling:

Geen koppeling
Beeckestijn

Beeckestijn Business School evalueert op verschillende momenten tijdens de opleiding met de CursusMonitor. Door zowel bij de aanmelding, tussentijds als na afloop van de opleiding een evaluatie uit te voeren ontstaat een compleet beeld van de beleving van deelnemers.

Over Beeckestijn

Beeckestijn Business School is dé opleider voor digital marketing, cx, data & communicatie en combineert strategie, theorie en praktijkkennis in kortdurende, praktische opleidingen en trainingen op verschillende niveaus. Het opleidingsprogramma bestaat uit verschillende typen opleidingen variërend van Post-master opleidingen, Post-HBO opleidingen, Expert opleidingen, Masterclasses en trainingen. Hiernaast worden ook op maat gemaakte incompany programma’s aangeboden. Doel van Beeckestijn is het ontwikkelen en aanbieden van kortdurende hoogwaardige opleidingen waarbij de opgedane kennis direct in de praktijk kan worden ingezet.

De oplossing

Voor de evaluatie van alle opleidingen maakt Beeckestijn Business School sinds 2014 gebruik van de CursusMonitor. Beeckestijn evalueert op verschillende momenten tijdens de opleiding met de CursusMonitor. Bij de aanmelding ontvangen toekomstig studenten een intakeformulier. Dit formulier wordt door docenten gebruikt om het lesprogramma zo veel als mogelijk af te stemmen op de achtergrond en leerbehoefte van de deelnemers. Wanneer de opleiding gestart is ontvangen deelnemers wekelijks een e-mail om de colleges en docenten te evalueren. Dit betreft een zeer korte evaluatie met als doel om de opleiding continu te verbeteren. Na de opleiding ontvangen deelnemers een eindevaluatie waarmee de gehele opleiding inclusief begeleiding en de toetsing worden geëvalueerd.

De resultaten van alle evaluaties worden gerapporteerd met behulp van een online rapportagedashboard. In dit dashboard kan door het instellen van filters gemakkelijk en snel een rapportage per college of docent worden gegenereerd.

De vraagstelling

Omdat gebruik wordt gemaakt van verschillende evaluatieformulieren kan de invulbelasting worden beperkt en krijgen deelnemers uitsluitend relevante vragen voorgeschoteld. In het intakeformulier wordt bijvoorbeeld specifiek gevraagd naar de achtergrond en leerbehoefte van de deelnemers. Tussentijdse metingen gaan uitsluitend over het college dat in een bepaalde week is gevolgd. De eindevaluatie wordt gebruikt om de opleiding als geheel te beoordelen. In deze evaluatie wordt onder andere ook gevraagd naar de realisatie van leerdoelen en de aanbeveelintentie in de vorm van een NPS.

De rapportage

De CursusMonitor biedt een efficiënte oplossing voor alle rapportagevragen. Ingezoomd kan worden op een specifieke opleiding en heel eenvoudig kunnen jaarrapportages per docent en college worden gemaakt. Het is mogelijk om docenten direct na de training automatisch een digitaal evaluatierapport toe te sturen.

Wanneer een invuller een negatieve beoordeling geeft kan hiervan een Actie-alert worden gemaakt. Deze wordt dan direct per mail naar een vooraf ingestelde ontvanger gestuurd.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het dashboard. Het betreft hier een demo met fake data.

Wat zijn de ervaringen van Beeckestijn met BusinessMonitor?

Beeckestijn

“We zijn erg tevreden over de CursusMonitor. Het helpt ons dagelijks bij het monitoren en bijsturen van onze opleidingen. Hierdoor kunnen we onze opleidingen nog waardevoller maken voor onze deelnemers.

Daarnaast zijn de medewerkers van BusinessMonitor zeer hulpvaardig, goed bereikbaar en staan ze open voor optimalisaties.”

Beeckestijn Business School

Website feedback

Feedback