Log in

BusinessMonitor Logo

Avans Gezondheidszorg verbetert onderwijskwaliteit met Happy Learning

Branche:

Opleidingsinstituten

Oplossing:

CursusMonitor

Koppeling:

Geen koppeling

Avans Hogeschool is in 2004 ontstaan door een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch. De opleidingen zijn verdeeld over 21 academies met interessegebieden als: Economie en Bedrijf, Techniek, Gedrag en Maatschappij, Gezondheid, Exact en Informatica, Kunst en Cultuur, Recht en Bestuur, Onderwijs en Opvoeding, Aarde en milieu en Taal en Communicatie.

Voor de academie Avans Gezondheid heeft BusinessMonitor samen met bureau Klantreizen de CursusMonitor – Happy Learning toegepast. Hiermee wordt op een laagdrempelige manier direct na de lesmomenten feedback van studenten verzameld. Docenten kunnen deze feedback realtime analyseren met behulp van interactieve dashboards zo kan de kwaliteit en beleving van het onderwijs continu verbeterd worden. Studenten zijn gemotiveerd om door hun evaluaties een bijdrage te leveren aan het zo optimaal mogelijk afstemmen van het lesprogramma op hun wensen en behoeften. Docenten ervaren deze nieuwe werkwijze niet als een beoordeling achteraf maar als een waardevol advies om het bij de volgende les nog beter te kunnen doen.

De vraagstelling

De toegang tot de vragenlijsten werkt zeer eenvoudig. De student vult de evaluatiecode in op een website of scant de beschikbare QR-code en kan binnen 30 seconden zijn of haar feedback geven.

De korte vragenlijst garandeert een hoge respons en bereidheid van studenten om regelmatig hun mening te geven. Ruim 150 docenten binnen de Avans Academie Gezondheidszorg maken gebruik van Happy Learning. Docenten hebben de mogelijkheid om naast de standaardvragen die altijd gesteld worden ook een aantal eigen vragen toe te voegen. Hiermee kan het systeem de actualiteit volgen en kunnen ook nieuwe of bijzondere onderdelen van het lesprogramma op een adequate wijze geëvalueerd worden.

Er zijn twee standaardvragenlijsten ontwikkeld, één voor in de eerste helft van de periode, en één voor in de tweede helft van de periode. De tool wordt binnen een lesprogramma van wekelijks 1 tot 2 lessen, in week 2, 3 of 4 als fast feedback methode ingezet. En als evaluatietool in één van de laatste weken.

Flexibele vragen

De docent kan zelf bepalen welke vragen gesteld worden. Per vraag zijn verschillende antwoordopties beschikbaar. Het systeem werkt zeer eenvoudig en ook voor minder ervaren gebruikers van het systeem kan binnen enkele minuten een eigen vragenset worden samengesteld.

Avans_vragenlijst BusinessMonitor

De rapportage

Alle evaluatieresultaten worden direct verwerkt en gerapporteerd binnen een online dashboard. Door gebruik te maken van de verschillende filters kan eenvoudig en snel ieder gewenst rapport worden gegenereerd. Ook docenten krijgen toegang tot een speciaal voor hen ontwikkelde rapportage binnen dit dashboard.

Een cijfer is mooi maar zegt vaak niet alles. Avans Gezondheid stelt in iedere evaluatie ook open vragen. Alle resultaten van deze open vragen bieden uitgebreide mogelijkheden voor nadere analyse. Bijvoorbeeld wat zijn op Academie niveau de 5 meestgenoemde Tops en Tips? Een op AI – Artificial Intelligence gebaseerd algoritme biedt nieuwe mogelijkheden om nog meer inzichten uit de verzamelde data te halen.

De koppeling

Referentie

Website feedback

Feedback