Log in

BusinessMonitor Logo

ANKO zet LedenMonitor breed in

Branche:

Ledenorganisaties

Oplossing:

LedenMonitor

Koppeling:

Geen

Ledenbehoud en werving blijven aandacht vragen van de ANKO. Omdat het niet mogelijk is om alle leden persoonlijk te bezoeken of te bellen is onderzoek één van de middelen die de ANKO inzet. De ANKO wil graag periodiek kwantiatief onderzoek doen naar de ledentevredenheid. Deze resultaten bepalen de strategie, communicatie, productontwikkeling, prioriteiten, lobby in Den Haag en overige acties van de ANKO. Op deze manier creëert de ANKO meerwaarde, betrokkenheid, versterking van de binding van de leden met de ANKO en is zij relevant voor haar leden.

Over ANKO

ANKO is de branchevereniging waar de ondernemende kappers van Nederland zich hebben verenigd. De missie van de ANKO is het realiseren en behouden van een professionele en florerende kappersbranche en verbetering van de individuele winstgevendheid van leden.

De oplossing

De LedenMonitor stelt de ANKO in staat om op een laagdrempelige en kostenefficiënte wijze verschillende (online) onderzoeken onder leden uit te voeren. De resultaten van de verschillende onderzoeken worden op overzichtelijke wijze gepresenteerd in een interactief managementdashboard.

De ANKO heeft continu zicht op ontwikkelingen binnen het ledenbestand en kan het effect van genomen maatregelen nauwgezet monitoren.

De feedback van alle vragenlijsten wordt geanalyseerd en grafisch weergegeven in één online dashboard. Het Bestuur en het MT hebben direct (realtime) zicht op de beleving van leden ten aanzien van het functioneren van de vereniging.

De vraagstelling

De LedenMonitor is ontwikkeld om op verschillende momenten tijdens het lidmaatschap onderzoek uit te kunnen voeren onder ANKO leden. Op drie verschillende momenten tijdens het lidmaatschap ontvangen leden een vragenlijst (intake, ledentevredenheid, exit). De feedback van alle vragenlijsten wordt geanalyseerd en grafisch weergegeven in één online grafisch management dasboard.
Zo krijgt de ANKO in één oogopslag een compleet beeld van de leden(on)tevredenheid. De wensen en verwachtingen, risico’s en kansen, redenen om lid te zijn, aanbeveling aan anderen (NPS), ervaringen met de vereniging en de redenen om op te zeggen in een overzichtelijke presentatie. Verder is het mogelijk dat de ANKO zelf dieper in de data kan duiken en op basis van bepaalde filters kan analyseren.

Binnen de ANKO LedenMonitor wordt dus gebruik gemaakt van verschillende vragenlijsten. Een intake vragenlijst voor het evalueren van de verwachtingen in de eerste maand(en) van het lidmaatschap, een tussentijds ledentevredenheidsonderzoek en een exitvragenlijst.

Vragenlijst intake onderzoek
Doel: verwachtingen van nieuwe leden in kaart brengen en opname van nieuwe leden binnen de vereniging monitoren.

Vragenlijst ledentevredenheidsonderzoek
Doel: ledenlevenscyclus verlengen door dienstverlening van de ANKO continu te optimaliseren, sturen op behoeften van leden, prioriteiten stellen in het beleid op basis van de wensen van leden, vergroten van de ledenloyaliteit, betrokkenheid en voorspellen van opzegrisico’s en hierop kunnen acteren.

Vragenlijst exit onderzoek
Doel: achterhalen en wegnemen opzegredenen en terugwinnen van opzeggers. Bedrijfsbeëindigingen, overlijden en faillissementen worden buiten het onderzoek gelaten.

De rapportage

In een interactief managementdashboard worden de resultaten van de verschillende onderzoeken op een overzichtelijke wijze gerapporteerd (grafische weergave via grafieken en tabellen). De resultaten van het onderzoek worden direct en dus realtime gerapporteerd.

In het dashboard wordt gebruik gemaakt van filters waarmee specifieke rapporten kunnen worden gegenereerd. De filters zijn gebaseerd op de aangeleverde achtergrondkenmerken door de ANKO.

De rapportage is opgebouwd uit verschillende tabbladen. Op de KPI pagina staan de resultaten van de belangrijkste vragen. Hiernaast is eder thema onder een apart tabblad weergegeven.

Werken met de onderzoekstool van BusinessMonitor heeft nog meer voordelen voor de ANKO. Naast de LedenMonitor voert de ANKO met dezelfde onderzoekstool andere type onderzoeken uit onder haar leden. De tool is inzetbaar voor relationale als transactionele onderzoeken. Zo voeren we voor de ANKO onder andere behoeftenpeilingen uit met verschillende thema’s, lezersonderzoek en corona onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken worden overzichtelijk weergegeven binnen dezelfde omgeving als de LedenMonitor. Zo voert de ANKO met één tool op een makkelijke, snelle en kostenefficiënte manier onderzoeken uit. De resultaten zijn toegankelijk binnen hetzelfde platform wat het overzichtelijk houdt.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het dashboard. Het betreft hier een demo met fake data.

De koppeling

Op dit moment maakt ANKO geen gebruik van een koppeling.

Referentie

“De ledenmonitor, die BusinessMonitor op maat voor ons heeft ontwikkeld, geeft zowel richting aan onze strategie als aan praktische besluiten. Naast direct overzicht van de belangrijkste KPI’s, geeft de monitor ons ook de mogelijkheid om zelf analyses en vergelijkingen te maken. Het is een fantastisch instrument!”

Gonny Eussen

Manager Marketing & Communicatie

Website feedback

Feedback