Veiligheidspiramide evalueert volledig digitaal met CursusMonitor


Over Veiligheidspiramide

Veiligheidspiramide richt zich op veiligheid in de volle breedte. Veiligheidspiramide werkt bij voorkeur met incompany. Hierbij kan de training helemaal worden afgestemd op de situatie en wensen van de opdrachtgever.

Het team van Veiligheidspiramide is samengesteld uit mensen die decennia lang ervaring hebben in het organiseren en geven van opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid. De praktische en slagvaardige aanpak zorgt voor een hoge waardering door klanten en deelnemers. De evaluaties voerde Veiligheidspiramide tot vorig jaar nog uit met schriftelijke formulieren die werden gescand en ingevoerd. Deze manier van evalueren kende nog behoorlijk wat arbeidsintensieve en dus tijdrovende stappen. Hiernaast wil Veiligheidspiramide het evaluatieproces voor de deelnemers en trainers ook zo gemakkelijk als mogelijk maken. Hiertoe diende ook een koppeling te kunnen worden gemaakt naar de planningsomgeving van ChainWise.

Kortom Veiligheidspiramide zocht naar een evaluatiesysteem met de volgende specificaties:

  • Volledige integratie met Planningsomgeving (ChainWise)
  • Eenvoudig en snel voor zowel trainer als invuller te gebruiken
  • Hoge respons op evaluatie
  • Snel kunnen reageren op eventuele klachten
  • Rapportages automatisch naar docenten versturen

De oplossing

Voor Veiligheidspiramide is een volledig op maat gemaakte toepassing van de CursusMonitor ontwikkeld. Omdat alle functionaliteiten die Veiligheidspiramide wenste standaard beschikbaar zijn in het onderzoeksplatform kon deze toepassing tegen lage kosten en snel gerealiseerd worden.

Koppeling met de ChainWise planningsomgeving

De koppeling van de CursusMonitor met ChainWise zorgt ervoor dat per opleidingsmoment een unieke code wordt gegenereerd waarin de unieke kenmerken van de specifieke opleiding worden verwerkt.

Trainers zien direct welke code zij aan deelnemers door kunnen geven. De unieke code per opleidingsmoment wordt door de trainer in de laatste sheet van de presentatie verwerkt. Deelnemers wordt verzocht om met hun mobiele telefoon naar Evaluaties.nu te navigeren.

Deelnemers kunnen eenvoudig en snel met hun mobiele telefoon de evaluatievragen invullen. De respons is over het algemeen hoog tot zeer hoog, al is bij het genereren hiervan ook een rol voor de trainer weggelegd.

De rapportage

De resultaten worden interactief gerapporteerd waardoor direct na het invullen de rapportage al beschikbaar is. Het dashboardrapport biedt uitgebreide mogelijkheden om de rapportage per training, trainer, locatie, periode etc. uit te splitsen.In grafieken, tabellen en een speciaal toegepaste Journeygrafiek worden de belangrijkste resultaten overzichtelijk gepresenteerd. Het is zelfs mogelijk om op de antwoorden op de open vragen door te klikken en naar het volledige interview te gaan. Van de individuele deelnemers worden geen persoonskenmerken opgeslagen waarmee het systeem voldoet aan de eisen die de wetgeving hieraan stelt.

Referentie Veiligheidspiramide

'De overgang van papieren evaluatie naar een volledig met onze planningsomgeving geïntegreerde digitale aanpak is soepel verlopen. De lijnen met BusinessMonitor zijn kort, het systeem werkt naar tevredenheid en ook klanten ervaren deze manier van evalueren als positief. Mede hierdoor blijft de respons hoog.'

Jaco Cornelissen
directeur Veiligheidspiramide
Oplossing: CursusMonitor

Meer weten, interesse in een afspraak of demo? Neem Contact op.