HSF Logistics doet onderzoek naar de medewerkertevredenheid


Over HSF Logistics

Oplossing

Recent heeft BusinessMonitor in opdracht van HSF Logistics onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van medewerkers. Het onderzoek is onder alle medewerkers op de verschillende vestigingen uitgevoerd. De resultaten zijn geheel anoniem verwerkt. Met behulp van een interactief dashboard kunnen verschillen in de tevredenheid snel en overzichtelijk gepresenteerd worden. Verschillende open vragen boden aan medewerkers de gelegenheid om tips en suggesties voor verbetering door te geven. Met de resultaten van dit onderzoek verwacht HSF logistics de tevredenheid onder medewerkers structureel te kunnen monitoren en te verbeteren.

Klant sinds: 2018
Oplossing: KlantMonitor