Het Register Belastingadviseurs (RB) doet ledenonderzoek


Over Het Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft ruim 7.500 leden en is hiermee de beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Het RB ondersteunt haar leden met een breed pakket producten en diensten. Van belangenbehartiging richting overheid en politiek tot vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsbeoefening. Ook op het terrein van opleidingen om Register Belastingadviseur te worden en Permanente Educatie cursussen en workshops om de kwaliteit en kennis op peil te houden kunnen de leden bij het RB terecht. De Register Belastingadviseur kenmerkt zich hierdoor als een integere, pragmatische adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap. Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening van het RB goed blijft aansluiten bij de veranderende wensen van haar leden kiest het RB voor om regelmatig ledenonderzoek uit te voeren.

Oplossing

Recent heeft BusinessMonitor in opdracht van het Register Belastingadviseurs onderzoek uitgevoerd naar het gebruik dat de leden maken van de Belastingwetten en Fiscale Memo's. De resultaten van dit onderzoek worden gerapporteerd in het online management dashboard dat speciaal voor het rapporteren van ledenonderzoek is ontwikkeld. De verschillende ledenonderzoeken kunnen met behulp van dit dashboard eenvoudig en snel worden gerapporteerd.

Klant sinds: 2018
Oplossing: LedenMonitor