Hogeschool Inholland gaat studentjourney evalueren


Over Inholland

Inholland biedt verspreid over negen locaties, circa 80 bacheloropleidingen aan op alle vakgebieden: van gezondheidszorg tot economie, van techniek tot onderwijs. Ook beschikt Inholland over zes Associate-degreeprogramma's, zeven masteropleidingen en twee universitaire Pabo's (Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs). Hogeschool Inholland is een grote onderwijsinstelling met circa 32.000 studenten, 26 lectoraten, meer dan 110 nationaliteiten en circa 2200 medewerkers. Van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden levert Inholland een bijdrage aan de uitdagingen van de Randstad. Onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Inholland onderscheidt zich op de thema's duurzaam, gezond en creatief.

Oplossing

Door de ervaringen van (aankomend) studenten op verschillende momenten tijdens hun reis van Open Dag tot afstuderen inzichtelijk te maken levert BusinessMonitor een bijdrage aan de ontwikkeling van Inholland. De deelnemers aan verschillende wervingsbijeenkomsten ontvangen een SMS met een korte vragenlijst om te achterhalen hoe zij de bijeenkomst hebben ervaren. De resultaten van deze korte onderzoeken worden met elkaar in verband gebracht binnen een online management dashboard. Per opleiding en studierichting ontstaat inzicht in de mogelijkheden om de wervingsactiviteiten nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van bezoekers.

Klant sinds: 2018
Oplossing: CursusMonitor