Avans Deeltijd gaat gepersonaliseerd evalueren


Over Avans Deeltijd

Avans Deeltijd ontwikkelt talenten voor de toekomst. Avans Deeltijd stelt hierbij je persoonlijke praktijk centraal. Avans Deeltijd leidt werkenden met ambitie op tot hoog gekwalificeerde professionals. De studenten van Avans Deeltijd zijn ambitieus en zijn zich ervan bewust dat een 'leven lang leren' nodig is. Studenten stoppen naast hun werk en privéleven relatief veel tijd in hun opleiding. Om studenten hierbij te helpen concentreert Avans Deeltijd het contactonderwijs in 2 op elkaar aangesloten dagdelen in de week. Avans Deeltijd is daarmee een van de meest flexibele aanbieders van hbo-opleidingen in deeltijd van Nederland. Het DNA van Avans Deeltijd kan worden samengevat in de trefwoorden: ambitie, persoonlijk, praktijkgericht en employable.

Oplossing

In het voorjaar van 2017 heeft Avans Deeltijd een pilot uitgevoerd naar de mogelijkheden om gepersonaliseerd te evalueren met de CursusMonitor. In het najaar wordt de nieuwe methode van evalueren onder de noemer Happy Learning verder uitgerold. Voor deze verdere uitrol zal gebruik worden gemaakt van verschillende korte evaluatievragenlijsten die op specifieke momenten voorafgaand en tijdens de lesblokken worden uitgezet. De benadering van studenten zal voor een deel via SMS plaatsvinden. Deze manier van benaderen heeft als voordeel dat Feedback heel snel en effectief kan worden opgevraagd. Het systeem is zo ingericht dat de evaluatie volledig is gekoppeld aan het lesrooster. Per les kan door docenten een presentielijst worden ingevuld welke als basis dient voor het versturen van de evaluatieformulieren.

Klant sinds: 2017
Oplossing: CursusMonitor