ND onderzoekt betrokkenheid


Lezersonderzoek

Het Nederlands Dagblad biedt lezers een dagelijks venster op de werkelijkheid, en duiding daarvan in het licht van de Bijbel. Voortdurend doen we verslag van wat we waarnemen en opmerken; we analyseren, duiden en becommentariƫren het nieuws vanuit een herkenbare christelijke identiteit.

Oplossing

Al jaren voert het Nederlands Dagblad lezersonderzoek uit met behulp van BusinessMonitor. Regelmatig worden lezers en abonnees in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan onderzoek rondom een actueel thema. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gepubliceerd in de krant. Hiernaast doet het ND op verschillende momenten onderzoek onder lezers en abonnementhouders met als doel om de betrokkenheid te monitoren. Deze onderzoeken verschaffen gedetailleerde stuurinformatie waarmee ND haar nieuwsvoorziening kan blijven aanpassen aan de wensen van haar abonnees.

Oplossing: LedenMonitor