LTO Noord vergelijkt regio's


Over LTO Noord

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. Door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden. Dat is de belofte aan haar 21.000 leden.

De wereld is in beweging. Agrarische ondernemers ervaren dat dagelijks en staan voor de uitdaging om in te spelen op maatschappelijke en mondiale ontwikkelingen, zoals de toenemende internationalisering, de grotere invloed van milieu en natuur en opschaling van de verwerking en afzet. Hun inkomen wordt door liberalisering en globalisering in toenemende mate be�nvloed door de wereldmarkt. Linksom of rechtsom, altijd moet daarbij worden ingespeeld op wat de consument belangrijk vindt: prijs, gezondheid, milieu, landschap en dierenwelzijn.

De Oplossing

Om ervoor te zorgen dat de verschillende afdelingen binnen LTO Noord er in slagen om haar doelstellingen te realiseren is inzicht in de prestaties noodzakelijk. Door het koppelen van verschillende bronnen, het berekenen van de KPI's en de grafische weergave van de resultaten in een benchmarkdashboard krijgt LTO Noord inzicht in die prioriteiten. BusinessMonitor biedt LTO Noord een uitvoerige benchmarkrapportage die actueel online inzichtelijk is en de organisatie voorziet van de nodige stuurinformatie.

Oplossing: Maatwerk